Xúc tiến bán hàng

 

Xúc tiến bán hàng là chữ “P” thứ tư (Promotion – xúc tiến bán) trong tổ hợp Marketing Mix – 4P của McCarthy. Đây được xem là chữ P có tính sáng tạo, biến hóa nhất trong marketing. Nó trực tiếp góp phần quan trọng vào việc đạt được các mục tiêu về doanh thu, sản lượng, giải phóng hàng tồn.

MKT cung cấp các dịch vụ tư vấn lập kế hoạch, giám sát thực hiện, và đánh giá kết quả đạt được của các chương trình marketing của doanh nghiệp như: chương trình khuyến mại (hỗ trợ sales-out), khuyến mãi (hỗ trợ sales-in); quảng cáo; khuếch trương; hoạt động cộng đồng.

Kế hoạch làm SEO
Tổ chức Sự kiện giới thiệu Chi nhánh kinh doanh
Quảng cáo Facebook Adverts
Kế hoạch tung (Launching) sản phẩm mới
Phần mềm Phát triển Ý tưởng (Mind Manager Pro)
Thông tư liên tịch Bộ TM-TC Hướng dẫn Thực hiện Khuyến mại
Luật Quảng cáo

Chiến lược marketing
Chiến lược
Chiến lược marketing
Kế hoạch marketing chiến lược
Chiến lược
Kế hoạch marketing chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Mục tiêu marketing
Quản trị
Mục tiêu marketing
Ngân sách marketing
Quản trị
Ngân sách marketing
Hệ thống marketing
Quản trị
Hệ thống marketing
Hiệu quả marketing
Quản trị
Hiệu quả marketing
Nghiên cứu thị trường
Thực hiện
Nghiên cứu thị trường
Kênh thông tin marketing
Thực hiện
Kênh thông tin marketing
Hành vi khách hàng
Thực hiện
Hành vi khách hàng
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Thực hiện
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Kênh bán hàng
Thực hiện
Kênh bán hàng
Xúc tiến bán hàng
Thực hiện
Xúc tiến bán hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện
Chăm sóc khách hàng
Khủng hoảng thông tin
Thực hiện
Khủng hoảng thông tin

MKT Co., Ltd.

MKT là chữ viết tắt của từ Marketing, là Cty phát triển thị trường, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong các hoạt động marketing và bán hàng.

Dịch vụ

Tư vấn doanh nghiệp: Marketing chiến lược; Quản trị marketing; Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình marketing.