Đóng gói thông điệp sản phẩm

 

Đóng gói thông điệp sản phẩm là các hoạt động nhằm cụ thể hóa sản phẩm (hàng hóa/ dịch vụ) của doanh nghiệp. Qua đó, giúp khách hàng dễ dàng cảm nhận sản phẩm đó nhất và sẵn lòng trả tiền mua nó nhất.

MKT có khả năng tư vấn đóng gói thông điệp cho các sản phẩm (hàng hóa/ dịch vụ) của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Kết quả của dịch vụ này là: (1) thông điệp cho từng sản phẩm cụ thể; (2) bộ tài liệu bán hàng – saleskit.

Ví dụ (case-studies) về Đóng gói Thông điệp :

Marketing Materials of the MOTIL product
S.O.P of the SSO Center
Cuốn giới thiệu Công ty Empire Capital
Tờ rơi sản phẩm EX Placenta
File giới thiệu Mô hình Nhượng quyền Quầy thuốc BFU
Trang web bán sản phẩm ứng dụng công nghệ chiết xuất nhau thai (placenta)

Chiến lược marketing
Chiến lược
Chiến lược marketing
Kế hoạch marketing chiến lược
Chiến lược
Kế hoạch marketing chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Mục tiêu marketing
Quản trị
Mục tiêu marketing
Ngân sách marketing
Quản trị
Ngân sách marketing
Hệ thống marketing
Quản trị
Hệ thống marketing
Hiệu quả marketing
Quản trị
Hiệu quả marketing
Nghiên cứu thị trường
Thực hiện
Nghiên cứu thị trường
Kênh thông tin marketing
Thực hiện
Kênh thông tin marketing
Hành vi khách hàng
Thực hiện
Hành vi khách hàng
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Thực hiện
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Kênh bán hàng
Thực hiện
Kênh bán hàng
Xúc tiến bán hàng
Thực hiện
Xúc tiến bán hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện
Chăm sóc khách hàng
Khủng hoảng thông tin
Thực hiện
Khủng hoảng thông tin

MKT Co., Ltd.

MKT là chữ viết tắt của từ Marketing, là Cty phát triển thị trường, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong các hoạt động marketing và bán hàng.

Dịch vụ

Tư vấn doanh nghiệp: Marketing chiến lược; Quản trị marketing; Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình marketing.