Kênh bán hàng

 

Đa số các kênh bán hàng không thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng kênh và chính sách bán hàng trên kênh thực chất là công việc xây dựng, phát triển các mối quan hệ trên kênh và đảm bảo hài hòa các lợi ích trên đó.

MKT có khả năng cùng với doanh nghiệp xác định kênh bán hiệu quả. Phân tích, xác định các nhân tố quyết định đến việc đẩy hàng trên kênh. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo sự hài hòa về lợi ích giữa các nhân tố trên kênh bằng chính sách bán hàng và các hoạt động chăm sóc, xây dựng kênh bán thiết thực.

Kênh bán hàng tập trung
Phát triển Kênh

Chiến lược marketing
Chiến lược
Chiến lược marketing
Kế hoạch marketing chiến lược
Chiến lược
Kế hoạch marketing chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Mục tiêu marketing
Quản trị
Mục tiêu marketing
Ngân sách marketing
Quản trị
Ngân sách marketing
Hệ thống marketing
Quản trị
Hệ thống marketing
Hiệu quả marketing
Quản trị
Hiệu quả marketing
Nghiên cứu thị trường
Thực hiện
Nghiên cứu thị trường
Kênh thông tin marketing
Thực hiện
Kênh thông tin marketing
Hành vi khách hàng
Thực hiện
Hành vi khách hàng
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Thực hiện
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Kênh bán hàng
Thực hiện
Kênh bán hàng
Xúc tiến bán hàng
Thực hiện
Xúc tiến bán hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện
Chăm sóc khách hàng
Khủng hoảng thông tin
Thực hiện
Khủng hoảng thông tin

MKT Co., Ltd.

MKT là chữ viết tắt của từ Marketing, là Cty phát triển thị trường, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong các hoạt động marketing và bán hàng.

Dịch vụ

Tư vấn doanh nghiệp: Marketing chiến lược; Quản trị marketing; Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình marketing.