Hệ thống marketing

 

Doanh nghiệp nên có một nhân sự cấp cao chuyên trách hoạt động markeing (VD: Phó TGĐ, Giám đốc). Vì: (1) nhân sự marketing là kiến trúc sư kiêm giám sát công trình xây dựng; (2) bộ phận này chuyên tiêu-đi các khoản tiền-đầu-tư.

MKT cùng doanh nghiệp rà soát tổng thể khối lượng công việc, sắp xếp lại nhân sự thuộc bộ phận marketing. Hoặc xây dựng mới hệ thống marketing, bộ máy nhân sự marketing. Hoặc đề xuất các giải pháp đảm bảo nguồn lực thực hiện những công việc marketing trong phạm vi ngân sách phân bổ.

Cấu trúc Phòng Marketing
Bảng Mô tả công việc của GĐ Marketing – CMO
Chân dung Marketers

Chiến lược marketing
Chiến lược
Chiến lược marketing
Kế hoạch marketing chiến lược
Chiến lược
Kế hoạch marketing chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Mục tiêu marketing
Quản trị
Mục tiêu marketing
Ngân sách marketing
Quản trị
Ngân sách marketing
Hệ thống marketing
Quản trị
Hệ thống marketing
Hiệu quả marketing
Quản trị
Hiệu quả marketing
Nghiên cứu thị trường
Thực hiện
Nghiên cứu thị trường
Kênh thông tin marketing
Thực hiện
Kênh thông tin marketing
Hành vi khách hàng
Thực hiện
Hành vi khách hàng
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Thực hiện
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Kênh bán hàng
Thực hiện
Kênh bán hàng
Xúc tiến bán hàng
Thực hiện
Xúc tiến bán hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện
Chăm sóc khách hàng
Khủng hoảng thông tin
Thực hiện
Khủng hoảng thông tin

MKT Co., Ltd.

MKT là chữ viết tắt của từ Marketing, là Cty phát triển thị trường, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong các hoạt động marketing và bán hàng.

Dịch vụ

Tư vấn doanh nghiệp: Marketing chiến lược; Quản trị marketing; Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình marketing.