Tư vấn Thương hiệu

 

Logo không phải là thương hiệu. Nhiều doanh nghiệp vẫn kinh doanh tốt mà không cần có logo. Nhưng nếu không có thương hiệu, thì doanh nghiệp chỉ thuộc nhóm “Noname” trên thị trường mà thôi.

MKT cung cấp các dịch vụ Tư vấn thương hiệu, bao gồm: (1) thiết kế biểu tượng doanh nghiệp – logo; (2) quy chuẩn hệ thống nhận diện thương hiệu; (3) giám sát các ứng dụng thương hiệu theo quy chuẩn; (4) chương trình quảng bá thương hiệu; (5) xây dựng văn hóa doanh nghiệp; (6) định giá thương hiệu (nếu được yêu cầu).

Logo dự án 5sex
Quy chuẩn Nhận diện Thương hiệu Mindspa

Liên kết:
www.branding.com

Chiến lược marketing
Chiến lược
Chiến lược marketing
Kế hoạch marketing chiến lược
Chiến lược
Kế hoạch marketing chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Mục tiêu marketing
Quản trị
Mục tiêu marketing
Ngân sách marketing
Quản trị
Ngân sách marketing
Hệ thống marketing
Quản trị
Hệ thống marketing
Hiệu quả marketing
Quản trị
Hiệu quả marketing
Nghiên cứu thị trường
Thực hiện
Nghiên cứu thị trường
Kênh thông tin marketing
Thực hiện
Kênh thông tin marketing
Hành vi khách hàng
Thực hiện
Hành vi khách hàng
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Thực hiện
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Kênh bán hàng
Thực hiện
Kênh bán hàng
Xúc tiến bán hàng
Thực hiện
Xúc tiến bán hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện
Chăm sóc khách hàng
Khủng hoảng thông tin
Thực hiện
Khủng hoảng thông tin

MKT Co., Ltd.

MKT là chữ viết tắt của từ Marketing, là Cty phát triển thị trường, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong các hoạt động marketing và bán hàng.

Dịch vụ

Tư vấn doanh nghiệp: Marketing chiến lược; Quản trị marketing; Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình marketing.