Hành vi khách hàng

 

Marketing hiện đại, chỉ có một cách hiểu về thị trường, đó là: thị trường khách hàng (người mua). Như vậy, mức độ hiểu rõ khách hàng – cụ thể là các hành vi của họ liên quan tới việc mua hàng – sẽ tỉ lệ thuận với cơ hội thành công của doanh nghiệp.

MKT có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp phân tích và phát hiện được tính quy luật trong các hành vi của khách hàng như: (1) xuất hiện nhu cầu thực; (2) tìm kiếm thông tin sản phẩm; (3) yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua; (4) hành động mua; (5) giá trị trải nghiệm; (6) mức độ hài lòng; (7) sự trung thành với thương hiệu; (8) giới thiệu thương hiệu với người khác.

Tham khảo, củng cố và cập nhật kiến thức về Phân tích Hành vi Khách hàng :

Customer Behaviour (Michael Solomon)

Chiến lược marketing
Chiến lược
Chiến lược marketing
Kế hoạch marketing chiến lược
Chiến lược
Kế hoạch marketing chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Mục tiêu marketing
Quản trị
Mục tiêu marketing
Ngân sách marketing
Quản trị
Ngân sách marketing
Hệ thống marketing
Quản trị
Hệ thống marketing
Hiệu quả marketing
Quản trị
Hiệu quả marketing
Nghiên cứu thị trường
Thực hiện
Nghiên cứu thị trường
Kênh thông tin marketing
Thực hiện
Kênh thông tin marketing
Hành vi khách hàng
Thực hiện
Hành vi khách hàng
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Thực hiện
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Kênh bán hàng
Thực hiện
Kênh bán hàng
Xúc tiến bán hàng
Thực hiện
Xúc tiến bán hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện
Chăm sóc khách hàng
Khủng hoảng thông tin
Thực hiện
Khủng hoảng thông tin

MKT Co., Ltd.

MKT là chữ viết tắt của từ Marketing, là Cty phát triển thị trường, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong các hoạt động marketing và bán hàng.

Dịch vụ

Tư vấn doanh nghiệp: Marketing chiến lược; Quản trị marketing; Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình marketing.