Khủng hoảng thông tin

 

Ai cho tôi làm báo lương thiện ? là quan điểm của một số ít những con sâu làm rầu nồi canh trong nhóm các nhà báo chân chính. Xã hội vẫn còn đó những khách hàng trục lợi, những luật sư đục nước béo cò. Bởi thế, doanh nghiệp cần phải rất thận trọng trong công tác phòng ngừa và xử lý những thông tin thất thiệt đối với đơn vị mình.

MKT có kinh nghiệm và phương pháp tiếp cận vấn đề lich hoạt trong công tác phòng ngừa cũng như cùng doanh nghiệp khôn khéo ứng biến, xử lý các tình huống thông tin thất thiệt có khả năng gây tổn hại tới doanh nghiệp.

Khủng hoảng Thông tin (Case-studies)

Chiến lược marketing
Chiến lược
Chiến lược marketing
Kế hoạch marketing chiến lược
Chiến lược
Kế hoạch marketing chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Mục tiêu marketing
Quản trị
Mục tiêu marketing
Ngân sách marketing
Quản trị
Ngân sách marketing
Hệ thống marketing
Quản trị
Hệ thống marketing
Hiệu quả marketing
Quản trị
Hiệu quả marketing
Nghiên cứu thị trường
Thực hiện
Nghiên cứu thị trường
Kênh thông tin marketing
Thực hiện
Kênh thông tin marketing
Hành vi khách hàng
Thực hiện
Hành vi khách hàng
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Thực hiện
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Kênh bán hàng
Thực hiện
Kênh bán hàng
Xúc tiến bán hàng
Thực hiện
Xúc tiến bán hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện
Chăm sóc khách hàng
Khủng hoảng thông tin
Thực hiện
Khủng hoảng thông tin

MKT Co., Ltd.

MKT là chữ viết tắt của từ Marketing, là Cty phát triển thị trường, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong các hoạt động marketing và bán hàng.

Dịch vụ

Tư vấn doanh nghiệp: Marketing chiến lược; Quản trị marketing; Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình marketing.