Kênh thông tin marketing

 

Doanh nghiệp không có kênh thông tin marketing cũng giống như người về hưu không đọc nhật báo. Kênh thông tin marketing là một phần cấu trúc thuộc Hệ thống thông tin marketing trong doanh nghiệp.

MKT có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp xác định mức đầu tư và thiết lập kênh thông tin marketing hiệu quả, từ các nguồn: (1) chính sách nhà nước; (2) quy định ngành; (3) đối thủ cạnh tranh; (4) phòng bán hàng; (5) bộ phận kế toán quản trị, (6) các cuộc khảo sát định kỳ; (7) ý kiến chuyên gia, và khác.

Kênh thông tin Marketing

Chiến lược marketing
Chiến lược
Chiến lược marketing
Kế hoạch marketing chiến lược
Chiến lược
Kế hoạch marketing chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Mục tiêu marketing
Quản trị
Mục tiêu marketing
Ngân sách marketing
Quản trị
Ngân sách marketing
Hệ thống marketing
Quản trị
Hệ thống marketing
Hiệu quả marketing
Quản trị
Hiệu quả marketing
Nghiên cứu thị trường
Thực hiện
Nghiên cứu thị trường
Kênh thông tin marketing
Thực hiện
Kênh thông tin marketing
Hành vi khách hàng
Thực hiện
Hành vi khách hàng
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Thực hiện
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Kênh bán hàng
Thực hiện
Kênh bán hàng
Xúc tiến bán hàng
Thực hiện
Xúc tiến bán hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện
Chăm sóc khách hàng
Khủng hoảng thông tin
Thực hiện
Khủng hoảng thông tin

MKT Co., Ltd.

MKT là chữ viết tắt của từ Marketing, là Cty phát triển thị trường, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong các hoạt động marketing và bán hàng.

Dịch vụ

Tư vấn doanh nghiệp: Marketing chiến lược; Quản trị marketing; Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình marketing.