Kế hoạch marketing chiến lược

 

Kế hoạch marketing được phân ra làm 3 cấp độ: chiến lược (strategy), tổng thể (master), và thực hiện (action). Tuy vậy, để công tác quản lý được tốt, doanh nghiệp cần áp dụng loại kế hoạch thứ 4 là kế hoạch chi tiết theo đầu việc (detail) – kế hoạch thực hiện, sau khi đã họp triển khai và thống nhất được chi tiết các hạng mục công việc (checklist).

Kế hoạch marketing chiến lược được xây dựng cho cả một giai đoạn cụ thể như: chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp, hoặc cũng có thể chỉ là vòng đời của một sản phẩm.

MKT hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch marketing chiến lược dựa trên phần mềm lập kế hoạch marketing chuyên nghiệp có tên “Marketing Plan Pro”, sản phẩm của hãng PaloAlto Software – Anh Quốc.

Phần mềm lập Kế hoạch Marketing chiến lược
Phần mềm Phát triển Kinh doanh Trực tuyến (IBP – Internet Business Promotor)

Liên kết:
www.mmclearning.com
www.12manage.com

Chiến lược marketing
Chiến lược
Chiến lược marketing
Kế hoạch marketing chiến lược
Chiến lược
Kế hoạch marketing chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Mục tiêu marketing
Quản trị
Mục tiêu marketing
Ngân sách marketing
Quản trị
Ngân sách marketing
Hệ thống marketing
Quản trị
Hệ thống marketing
Hiệu quả marketing
Quản trị
Hiệu quả marketing
Nghiên cứu thị trường
Thực hiện
Nghiên cứu thị trường
Kênh thông tin marketing
Thực hiện
Kênh thông tin marketing
Hành vi khách hàng
Thực hiện
Hành vi khách hàng
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Thực hiện
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Kênh bán hàng
Thực hiện
Kênh bán hàng
Xúc tiến bán hàng
Thực hiện
Xúc tiến bán hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện
Chăm sóc khách hàng
Khủng hoảng thông tin
Thực hiện
Khủng hoảng thông tin

MKT Co., Ltd.

MKT là chữ viết tắt của từ Marketing, là Cty phát triển thị trường, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong các hoạt động marketing và bán hàng.

Dịch vụ

Tư vấn doanh nghiệp: Marketing chiến lược; Quản trị marketing; Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình marketing.