Mục tiêu marketing

 

Mỗi một doanh nghiệp khác nhau, hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, có lịch sử phát triển khác nhau, có chiến lược kinh doanh khác nhau, và có mục đích bán hàng tại một thời điểm nhất định không giống nhau thì tất-lẽ-dĩ-ngẫu sẽ có các mục tiêu marketing hoàn toàn khác nhau.

MKT hỗ trợ doanh nghiệp xác lập các mục tiêu marketing theo nguyên tắc s-m-a-r-t và hiệu quả cho từng năm làm kế hoạch (master plan), và chi tiết cho từng nhiệm vụ marketing cụ thể.

Mục tiêu S-M-A-R-T
Mục tiêu Marketing chiến lược
Phần mềm Quản lý dự án (MS Project Management)

Chiến lược marketing
Chiến lược
Chiến lược marketing
Kế hoạch marketing chiến lược
Chiến lược
Kế hoạch marketing chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Mục tiêu marketing
Quản trị
Mục tiêu marketing
Ngân sách marketing
Quản trị
Ngân sách marketing
Hệ thống marketing
Quản trị
Hệ thống marketing
Hiệu quả marketing
Quản trị
Hiệu quả marketing
Nghiên cứu thị trường
Thực hiện
Nghiên cứu thị trường
Kênh thông tin marketing
Thực hiện
Kênh thông tin marketing
Hành vi khách hàng
Thực hiện
Hành vi khách hàng
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Thực hiện
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Kênh bán hàng
Thực hiện
Kênh bán hàng
Xúc tiến bán hàng
Thực hiện
Xúc tiến bán hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện
Chăm sóc khách hàng
Khủng hoảng thông tin
Thực hiện
Khủng hoảng thông tin

MKT Co., Ltd.

MKT là chữ viết tắt của từ Marketing, là Cty phát triển thị trường, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong các hoạt động marketing và bán hàng.

Dịch vụ

Tư vấn doanh nghiệp: Marketing chiến lược; Quản trị marketing; Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình marketing.