Chăm sóc khách hàng

 

Khách hàng không phải là thượng đế. Chăm sóc khách hàng cũng không đồng nghĩa với việc cưng nựng, nhún chiều khách hàng.

Nên hiểu hoạt động chăm sóc khách hàng theo nghĩa: Là các hoạt động của doanh nghiệp nhằm giúp khách hàng của mình cảm nhận tốt nhất giá trị trải nghiệm của sản phẩm. Qua đó, làm tăng mức độ hài lòng kỳ vọng, xây dựng lòng trung thành. Và theo cách tự nhiên nhất, khách hàng này sẽ trở thành người truyền cảm hứng đáng tin cậy tới quyết định mua của khách hàng khác.

MKT hỗ trợ doanh nghiệp xác định rõ những công việc được quy về hoạt động chăm sóc khách hàng. Cũng như xây dựng kế hoạch thực hiện những công việc này một cách hiệu quả nhất.

Chăm sóc Khách hàng
Quản trị Quan hệ Khách hàng (CRM)

Chiến lược marketing
Chiến lược
Chiến lược marketing
Kế hoạch marketing chiến lược
Chiến lược
Kế hoạch marketing chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Mục tiêu marketing
Quản trị
Mục tiêu marketing
Ngân sách marketing
Quản trị
Ngân sách marketing
Hệ thống marketing
Quản trị
Hệ thống marketing
Hiệu quả marketing
Quản trị
Hiệu quả marketing
Nghiên cứu thị trường
Thực hiện
Nghiên cứu thị trường
Kênh thông tin marketing
Thực hiện
Kênh thông tin marketing
Hành vi khách hàng
Thực hiện
Hành vi khách hàng
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Thực hiện
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Kênh bán hàng
Thực hiện
Kênh bán hàng
Xúc tiến bán hàng
Thực hiện
Xúc tiến bán hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện
Chăm sóc khách hàng
Khủng hoảng thông tin
Thực hiện
Khủng hoảng thông tin

MKT Co., Ltd.

MKT là chữ viết tắt của từ Marketing, là Cty phát triển thị trường, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong các hoạt động marketing và bán hàng.

Dịch vụ

Tư vấn doanh nghiệp: Marketing chiến lược; Quản trị marketing; Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình marketing.