Ngân sách marketing

 

Ngân sách marketing của doanh nghiệp thường được phân bổ cho một năm hoạt động. Hoặc cho một/ một nhóm sản phẩm chiến lược và tính cho từng giai đoạn.

MKT hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng được ngân sách marketing cạnh tranh dựa trên các tiêu chí: (1) mục tiêu marketing cần đạt được, (2) nguồn lực marketing doanh nghiệp hiện có, (3) kế hoạch ngân sách marketing của đối thủ cạnh tranh trực tiếp, (4) biến động thị trường – ngành hàng kinh doanh trong năm lập kế hoạch, (5) luật định.

Thông tư 78-BTC quy định chi phí quảng cáo, tiếp thị, …

Chiến lược marketing
Chiến lược
Chiến lược marketing
Kế hoạch marketing chiến lược
Chiến lược
Kế hoạch marketing chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Mục tiêu marketing
Quản trị
Mục tiêu marketing
Ngân sách marketing
Quản trị
Ngân sách marketing
Hệ thống marketing
Quản trị
Hệ thống marketing
Hiệu quả marketing
Quản trị
Hiệu quả marketing
Nghiên cứu thị trường
Thực hiện
Nghiên cứu thị trường
Kênh thông tin marketing
Thực hiện
Kênh thông tin marketing
Hành vi khách hàng
Thực hiện
Hành vi khách hàng
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Thực hiện
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Kênh bán hàng
Thực hiện
Kênh bán hàng
Xúc tiến bán hàng
Thực hiện
Xúc tiến bán hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện
Chăm sóc khách hàng
Khủng hoảng thông tin
Thực hiện
Khủng hoảng thông tin

MKT Co., Ltd.

MKT là chữ viết tắt của từ Marketing, là Cty phát triển thị trường, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong các hoạt động marketing và bán hàng.

Dịch vụ

Tư vấn doanh nghiệp: Marketing chiến lược; Quản trị marketing; Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình marketing.