Nghiên cứu thị trường

 

Điều nghiên là công tác thường xuyên của doanh nghiệp. Nó không chỉ cần thiết cho những cơ hội kinh doanh mới, cho các mục tiêu bán hàng khả thi trong nay mai, mà nó còn giúp doanh nghiệp trả lời tương đối chính xác một hoặc một vài câu hỏi cụ thể từ thị trường.

MKT có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp: (1) xác định mục tiêu nghiên cứu – chủ đề cuộc nghiên cứu; (2) lập kế hoạch nghiên cứu; (3) thiết kế bảng hỏi, công cụ điều tra thị trường; (4) đào tạo, giám sát hoạt động thu thập thông tin; (5) xử lý và phân tích dữ liệu thu thập từ thị trường; (6) thiết kế báo cáo kết quả cuộc nghiên cứu.

Kế hoạch Nghiên cứu Thị trường
Bảng hỏi Khảo sát Thị trường (Questionnaire)
Phần mềm xử lý dữ liệu marketing Eview
Thiết kế Báo cáo Kết quả nghiên cứu

Chiến lược marketing
Chiến lược
Chiến lược marketing
Kế hoạch marketing chiến lược
Chiến lược
Kế hoạch marketing chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Mục tiêu marketing
Quản trị
Mục tiêu marketing
Ngân sách marketing
Quản trị
Ngân sách marketing
Hệ thống marketing
Quản trị
Hệ thống marketing
Hiệu quả marketing
Quản trị
Hiệu quả marketing
Nghiên cứu thị trường
Thực hiện
Nghiên cứu thị trường
Kênh thông tin marketing
Thực hiện
Kênh thông tin marketing
Hành vi khách hàng
Thực hiện
Hành vi khách hàng
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Thực hiện
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Kênh bán hàng
Thực hiện
Kênh bán hàng
Xúc tiến bán hàng
Thực hiện
Xúc tiến bán hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện
Chăm sóc khách hàng
Khủng hoảng thông tin
Thực hiện
Khủng hoảng thông tin

MKT Co., Ltd.

MKT là chữ viết tắt của từ Marketing, là Cty phát triển thị trường, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong các hoạt động marketing và bán hàng.

Dịch vụ

Tư vấn doanh nghiệp: Marketing chiến lược; Quản trị marketing; Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình marketing.