Chiến lược marketing

 

Chiến lược marketing là sự thống nhất về phương cách thực hiện các hoạt động marketing của doanh nghiệp nhằm đạt được những mục tiêu marketing trong trung và dài hạn.

Nó khác với marketing chiến lược – là các quyết định marketing quan trọng, mang tính chiến lược như các quyết định trong 4P, 7P hay 5C.

Một số chiến lược marketing điển hình: (1) dẫn đầu thị trường; (2) thách thức; (3) theo sau; (4) nép góc; (5) toàn cầu.

MKT cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược marketing phù hợp đối với mỗi doanh nghiệp cụ thể. Qua đó, giúp doanh nghiệp xác định rõ các mục tiêu marketing chiến lược, đồng thời có kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu này.

Xây dựng Chiến lược Marketing
Phần mềm lập Kế hoạch kinh doanh

Liên kết:
www.ama.org

Chiến lược marketing
Chiến lược
Chiến lược marketing
Kế hoạch marketing chiến lược
Chiến lược
Kế hoạch marketing chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Chiến lược
Tư vấn Thương hiệu
Mục tiêu marketing
Quản trị
Mục tiêu marketing
Ngân sách marketing
Quản trị
Ngân sách marketing
Hệ thống marketing
Quản trị
Hệ thống marketing
Hiệu quả marketing
Quản trị
Hiệu quả marketing
Nghiên cứu thị trường
Thực hiện
Nghiên cứu thị trường
Kênh thông tin marketing
Thực hiện
Kênh thông tin marketing
Hành vi khách hàng
Thực hiện
Hành vi khách hàng
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Thực hiện
Đóng gói thông điệp sản phẩm
Kênh bán hàng
Thực hiện
Kênh bán hàng
Xúc tiến bán hàng
Thực hiện
Xúc tiến bán hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện
Chăm sóc khách hàng
Khủng hoảng thông tin
Thực hiện
Khủng hoảng thông tin

MKT Co., Ltd.

MKT là chữ viết tắt của từ Marketing, là Cty phát triển thị trường, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong các hoạt động marketing và bán hàng.

Dịch vụ

Tư vấn doanh nghiệp: Marketing chiến lược; Quản trị marketing; Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình marketing.